Letní vodácký tábor pro děti a mládež na slovenské řece Hron.

Vodácký tábor Hron

program | ubytování | stravování | doprava | cena | přihláška

Úvod

Tak jako v minulých letech, i letos tradičně naše organizace pořádá vodácký putovní tábor na slovenské řece Hron. Vzhledem ke svému charakteru je tábor určen pro děti a mládež od 12ti do 20ti let, pro zkušené i začátečníky, prostě pro ty, kteří chtějí strávit příjemných 8 dní s dobrou partou na vodě, užít si her uprostřed lesů, výletů, koupání, večerních táboráků a vůbec všeho, co k tomu patří. „Našim“ dětem se snažíme přiblížit krásu na vodě a pobytu v přírodě bez televize, internetu a mobilních telefonů. Důraz klademe na samostatnost, týmového ducha, neobvyklé zážitky a tábornické dovednosti. Děti se naučí základy ovládání lodě na klidné i tekoucí řece; ti nejschopnější po dvou až třech dnech budou schopni samostatně kormidlovat kánoi nebo projíždět „šlajsny“. Dále je naučíme stavět stan, rozdělat oheň, vybrat ohniště, poradit si s nepřízní počasí, prostě věcí, které se hodí kdykoliv a kdekoliv. Věřte, že po prvním výletu na vodě se vašim dětem řeka zalíbí. Hlavní je chuť a ostatní je naučíme.

Ubytování

Tábor je putovní, to znamená, že v jeho průběhu vystřídáme více tábořišť – zavazadla budou přepravována dodávkou. Samotné táboření bude zajištěno ve stanech bez podsady ve vodáckých kempech v Medzibrodě, ve Zvolenu a v Šášovském Podhradí. První a poslední tábořiště jsou vybavena sprchou. Sprchy na tábořištích jsou zpoplatněny (50 centů). Každé tábořiště je vybavené pitnou vodou na běžnou hygienu.

Stravování

Na putovním táboře si budeme vařit na ohni (v případě deště na plynové bombě). Jídlo bude podáváno 4 krát denně / snídaně, oběd, svačina, večeře / Obědy se vzhledem k turistickým a vodáckým výpravám budou podávat převážně formou balíčků, které se budou skládat z obložených chlebů, ovoce, zeleniny, sušenky apod. Vzhledem k programu tábora není možné vařit teplé obědy.

Doprava

Společná doprava bude organizována vlakem z Prahy hlavního nádraží a je součástí účastnického poplatku za tábor. Po domluvě s hlavním vedoucím je možné přistoupit kdekoliv na trase, jedná se o tyto vlakové stanice: Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč. Více informací o společné dopravě bude uvedeno v souhrnném manuálu, který zasíláme v průběhu měsíce června. Do přihlášky nám prosím uveďte nástupní místo dítěte.

3 důvody proč jet na tábor s námi

Jsme tábor týmového ducha

Tábor je kapacitně omezen na 25 účastníků, kterým se věnuje osmičlenný tým zkušených vedoucích. Jedině v takto nízkém počtu můžeme zajistit individuální přístup ke každému dítěti a vytvořit soudržný a fungující kolektiv, kde přátelství mezi jeho členy přetrvává mnohdy až do dospělosti. Děti učíme vzájemné toleranci, slušnosti a pomoci slabšímu – na vodě to jinak ani nejde.

Jsme tábor, který se dětem nepodbízí

U nás si děti nejenom užijí prázdniny (to se bere jako samozřejmost), ale osvojí si i mnoho praktických dovedností (nejen těch tábornických), které se v dnešní době stávají spíše uznávanou ctností.

Komerční tábory se v poslední době stále více podbízejí modernímu mainstreamu a snaží se děti mnoha kompetencí spíše zbavovat, než jim je předávat. Na našem táboře přenášíme odpovědnost na děti samotné – je potřeba si postavit stan, naštípat dříví, uvařit si jídlo, shodnout se na večerním programu, apod. Vedoucí děti pouze doprovázejí, nikoliv řídí. Jedině prožitkovými metodami a přirozenými důsledky (nenaštípalo se dříví – nehoří oheň – není jídlo) se člověk učí korigovat, měnit a posilovat své jednání. Dítě bude odjíždět z tábora nejenom s pocitem nádherně strávených prázdnin, ale i s pocitem, že se dozvědělo něco nového o sobě, že dokázalo překonat samo sebe (přečkat noc v mokrém spacáku; uvařit jídlo pro celý tábor; zdolat náročnou šlajsnu; rozdělat oheň z mokrého dřeva; vydržet celé dva týdny bez internetu).

Jsme tábor, který má tradici

Pod pojmem tradice se neschovává délka „existence“ tábora (fungujeme od roku 2008), kterou se ostatní tábory prezentují (skutečnost, že tábor funguje 20 let ještě nemusí znamenat, že má tradici), ale zejména jeho „vnitřní kultura“, do které patří specifické zvyky a obyčeje, které se předávají dál a dál. Mezi tyto zvyky u nás patří tradiční získávání vodáckých hodností (děti u nás mohou splnit hodnost plavčíka, lodníka, člunaře nebo kormidelníka), závěrečný povyšovací ceremoniál, večerní hraní na kytaru, ranní rozcvičky ve studené a kupodivu mokré řece, výběr táborových vedoucích nebo třeba volba tábořišť a kempů (již 8 let jsme ubytovaní ve stejných kempech, kterým se „naštěstí“ vyhnula moderní doba).

Termíny

8. – 15. července 2017

15. – 22. července 2017

5. – 12. srpna 2017

Program

Program je rozložen na 8 dní, z čehož 3 - 4 dny jsme na vodě a zbylých 4 - 5 dní podnikáme výlety do NP Nízké Tatry a do blízkého okolí.

1. den: V odpoledních hodinách dorazíme z České republiky do malebné vesničky s názvem Medzibrod, kde náš tábor zahájíme na klidném a tichém vodáckém tábořišti při řece Hron vybaveném WC a sprchou.

2. den: Po snídani vyrazíme vláčkem proti proudu řeky do Brezna, případně do Nemecké (dle stavu hladiny řeky) a splujeme si svižný úsek zpátky do Medzibrodu. Zleva k nám přiteče od Čierneho Balogu Čierny Hron a po mostě řeku překoná trať místní úzkokolejka, se kterou se podrobně seznámíme během jednoho z výletů. V Nemecké nás před samotnou plavbou čeká prohlídka muzea památníku SNP (Slovenské národní povstání).

3. den: Třetí den nás čeká výlet vláčkem do Valaské, kde nás čeká 5 km jízda Čiernohronskou železnicou (úzkorozchodná trať) do Čierného Balogu spojenou s návštěvou lesnického skanzenu ve Vydrove. Původní lesní úzkorozchodná trať vede údolím Černého Hronu, má délku 14 km a na tahání historických vozů využívá 2 parní a 6 motorových lokomotiv. Při zpáteční cestě, pokud zbude čas, nás čeká pohled na Predajnianské vodopády u obce Lopej při pravém břehu Hronu.

4. den: Čeká nás krátký úsek na příjemné tábořiště Loděnice na Mlynčoku. Volné odpoledne můžeme využít k hledání pokladů (cache), důkladnému prozkoumání místního volejbalového hřiště, nebo k výletu do nedaleké obce Slovenská Lupča se stejnojmenným hradem. Odpoledne se přemístíme vláčkem zpět do tábořiště v Medzibrodě.

5. den: Po sbalení tábora opustíme Medzibrod a vydáme se vlakem přes Bánskou Bystrici do vesničky Vlkanová, kde zahájíme plavbu odvážným splutím 200 m dlouhé peřeje, nejhezčí na celém Hronu, na které se za veliké vody tvoří ohromné vlny. Naši školení instruktoři vodní turistiky se postarají o to, aby všechny děti peřej dobře sjely. Kdo bude chtít, bude moci zahájit plavbu až pod peřejí. O kus dál zastavíme v Hronseku, kde navštívíme historicky ojedinělý dřevěný kostel, postavený bez jediného hřebíku. Tento kostel je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne zakončíme plavbu ve Zvolenu, kde si postavíme stany na soukromé louce nedaleko města.

6. den: Dnes nás čeká výlet do Zvolenu. Navštívíme zámek a podíváme se na pancířový vlak umístěný v parku jako památku na Slovenské národní povstání. Děti zde dostanou rozchod na prozkoumání města a nákup suvenýrů. Odpoledne nás čeká stoupání ke zřícenině Pustý hrad. Odtud se nám naskytne překrásný výhled na Zvolen a řeku Hron.

7. den: Předposlední den nás čeká poslední den na vodě. Doplujeme do obce Šášovské Podhradie. Romantici mohou sledovat západ slunce na zřícenině hradu Šášov, která je od kempu téměř co by kamenem dohodil. Večer bude následovat slavnostní táborový oheň, opékání buřtíků a nakonec reflexe.

8. den: Ráno sbalíme tábor, umyjeme si ešusy a vydáme se vláčkem na dlouhou cestu do České Republiky. Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách. Ve vláčku se rozhodně nebudeme nudit, budeme mít kytaru a na notebooku si promítneme fotky, které jsme nafotili během tábora.

Poznámky: Veškeré uvedené výlety a vstupy do objektů (hrady, muzea, úzkokolejná železnice, skanzen) jsou zahrnuty v ceně tábora. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit program tábora s ohledem na aktuální počasí a stav hladiny řeky.

Upozornění: Program je po fyzické a psychické stránce náročný. Dítě musí ujít alespoň 15 km za jakéhokoliv počasí, přečkat špatné počasí na řece i ve stanu, apod. Hlavním cílem tábora je zejména posun frustrační tolerance, neboli odolnosti vůči zátěži. Děti se budou podílet na všech činnostech – vaření, stavbě tábora, údržbě lodí, organizaci výletu, apod.

Cena

turnus termín cena sleva*
I. turnus 8. 7. – 15. 7. 2017 3 290 Kč 2 990 Kč
II. turnus 15. 7. – 22. 7. 2017 3 290 Kč 2 990 Kč
III. turnus 5. 8. – 12. 8. 2017 3 290 Kč 2 990 Kč
*Cena snížena při zaslání přihlášky do 15. 3. 2017

Cena zahrnuje: dopravu zavazadel i osob při přesunech mezi výchozími a cílovými body, zapůjčení vodáckého vybavení, ubytování v kempech, stravování, instruktory vodní turistiky, vstupenky, odměny, dopravu z České Republiky na Slovensko a zpět.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, připojištění cestovních výloh (cca 200 Kč).

Doprava na místo: Vlakem z Prahy (podrobnosti).

Upozornění, pro nástup na tábor je povinné:

 • mít sjednané cestovní pojištění - minimálně v rozsahu celkového krytí léčebných výloh 1,5 mil. Kč.
 • mít občanský průkaz, nebo cestovní pas.
 • 

  Přihlašuji se na tábor

  O táboru
  Zákonný zástupce
  Účastník
  Kontrola proti robotům
  Vaše dotazy *Přihláška je pro nás závazná teprve po uhrazení zálohy, nebo zaslání tištěné přihlášky (informace obdržíte po odeslání této přihlášky).