Letní turistický - putovní tábor na Slovensku určený pro děti a mládež.

Turistický tábor na Slovensku

program | ubytování | stravování | doprava | cena | přihláška

Úvod

Dětský stanový tábor na Slovensku pořádaný naší organizací je vhodný pro děti ve věku od 12 do 20 let, které mají rádi výlety, spaní pod stanem v přírodě, praskání ohně, zurčení potůčků a hlavně dobrodružství, které z těchto činností vyplývá. Našim dětem se snažíme přiblížit krásu prázdnin v přírodě bez televize, internetu a mobilních telefonů. Děti naučíme stavět stan, rozdělat oheň, vybrat tábořiště, poradit si s nepřízní počasí, prostě věci, které se hodí kdykoli a kdekoli. Hlavní je chuť, dobrá nálada a ostatní je naučíme.

Ubytování

Tábor je putovní, to znamená, že v jeho průběhu vystřídáme více tábořišť – zavazadla budou přepravována dodávkou. Samotné táboření bude zajištěno ve stanech bez podsady na tábořištích v Medzibrodě, ve Zvolenu a v Šášovském Podhradí. První a poslední tábořiště jsou vybavena sprchou. Sprchy na tábořištích jsou zpoplatněny (50 centů). Každé tábořiště je vybavené pitnou vodou na běžnou hygienu.

Stravování

Na putovním táboře si budeme vařit na ohni (v případě deště na plynové bombě). Jídlo bude podáváno 4 krát denně / snídaně, oběd, svačina, večeře / Obědy se vzhledem k turistickým výpravám budou podávat převážně formou balíčků, které se budou skládat z obložených chlebů, ovoce, zeleniny, sušenky apod. Vzhledem k programu tábora není možné vařit teplé obědy.

Doprava

Společná doprava bude organizována vlakem z Prahy hlavního nádraží a je součástí účastnického poplatku za tábor. Po domluvě s hlavním vedoucím je možné přistoupit kdekoliv na trase, jedná se o tyto vlakové stanice: Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín a Horní Lideč. Více informací o společné dopravě bude uvedeno v souhrnném manuálu, který zasíláme v průběhu měsíce června. Do přihlášky nám prosím uveďte nástupní místo dítěte.

3 důvody proč jet na tábor s námi

Jsme tábor týmového ducha

Tábor je kapacitně omezen na 25 účastníků, kterým se věnuje osmičlenný tým zkušených vedoucích. Jedině v takto nízkém počtu můžeme zajistit individuální přístup ke každému dítěti a vytvořit soudržný a fungující kolektiv, kde přátelství mezi jeho členy přetrvává mnohdy až do dospělosti. Děti učíme vzájemné toleranci, slušnosti a pomoci slabšímu.

Jsme tábor, který se dětem nepodbízí

U nás si děti nejenom užijí prázdniny (to se bere jako samozřejmost), ale osvojí si i mnoho praktických dovedností (nejen těch tábornických), které se v dnešní době stávají spíše uznávanou ctností.

Komerční tábory se v poslední době stále více podbízejí modernímu mainstreamu a snaží se děti mnoha kompetencí spíše zbavovat, než jim je předávat. Na našem táboře přenášíme odpovědnost na děti samotné – je potřeba si postavit stan, naštípat dříví, uvařit si jídlo, shodnout se na večerním programu, apod. Vedoucí děti pouze doprovázejí, nikoliv řídí. Jedině prožitkovými metodami a přirozenými důsledky (nenaštípalo se dříví – nehoří oheň – není jídlo) se člověk učí korigovat, měnit a posilovat své jednání. Dítě bude odjíždět z tábora nejenom s pocitem nádherně strávených prázdnin, ale i s pocitem, že se dozvědělo něco nového o sobě, že dokázalo překonat samo sebe (přečkat noc v mokrém spacáku; uvařit jídlo pro celý tábor; zdolat náročnou šlajsnu; rozdělat oheň z mokrého dřeva; vydržet celé dva týdny bez internetu).

Jsme tábor, který má tradici

Pod pojmem tradice se neschovává délka „existence“ tábora (fungujeme od roku 2008), kterou se ostatní tábory prezentují (skutečnost, že tábor funguje 20 let ještě nemusí znamenat, že má tradici), ale zejména jeho „vnitřní kultura“, do které patří specifické zvyky a obyčeje, které se předávají dál a dál. Mezi tyto zvyky u nás patří tradiční získávání vodáckých hodností (děti u nás mohou splnit hodnost plavčíka, lodníka, člunaře nebo kormidelníka), závěrečný povyšovací ceremoniál, večerní hraní na kytaru, ranní rozcvičky ve studené a kupodivu mokré řece, výběr táborových vedoucích nebo třeba volba tábořišť a kempů (již 8 let jsme ubytovaní ve stejných kempech, kterým se „naštěstí“ vyhnula moderní doba).

Termíny

8. – 15. července 2017

15. – 22. července 2017

5. – 12. srpna 2017

Program

Program je rozložen na 8 dní během kterých nás čekají čtyři pěší výlety na zajímavá místa, jeden vodácký výlet, klasické i netradiční táborové hry, večerní táboráky a především dobrodružství.

1. den: V odpoledních hodinách dorazíme z České republiky do malebné vesničky s názvem Medzibrod, kde náš tábor zahájíme na klidném a tichém tábořišti při řece Hron vybaveném WC a sprchou. Po příjezdu nás čeká vzájemné kolečko představování, postavení stanů a rozdělání slavnostního táboráku s kytarou.

2. den: Dnes se chystáme na výlet vláčkem do Chvatimechu, odkud se pěšky vydáme po proudu Čierného Hrona do Čierného Balogu, kde nás čeká 3 km jízda Čiernohronskou železnicou (úzkorozchodná trať) do Vydrova spojená s návštěvou lesnického skanzenu. Původní lesní úzkorozchodná trať vede údolím Černého Hronu, má délku 14 km a na tahání historických vozů využívá 2 parní a 6 motorových lokomotiv. Při zpáteční cestě, pokud zbude čas, nás čeká pohled na Predajnianské vodopády u obce Lopej při pravém břehu Hronu.

3. den: Třetí den bývá označován jako „krizový“, bude tedy zejména odpočinkový a pro zájemce bude připraven volitelný program. Mimo odpočinku či tradičních táborových her spojených s koupáním se děti budou moci vydat na vodácký výlet - splavení Hronu z Nemecké zpátky do Medzibrodu.

4. den: Po ranním probuzení nás čeká výlet na hrad Slovenská Lupča spojený s celosvětově známou hrou geocaching. Druhou variantou je výlet na vrcholek Ráztocká hola a Čierný diel – NP Nízké Tatry.

5. den: Po sbalení tábora opustíme Medzibrod a vydáme se vlakem přes Bánskou Bystrici do vesničky Hronsek, kde navštívíme historicky ojedinělý dřevěný kostel, postavený bez jediného hřebíku. Tento kostel je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne budeme pokračovat dále po modré turistické značce do Sliače, kde ochutnáme minerální prameny a podíváme se na vojenské letiště. Výlet zakončíme ve Zvolenu, kde si postavíme stany na soukromé louce nedaleko města.

6. den: Nás čeká výlet do centra Zvolena. Navštívíme renesanční zámek a podíváme se na pancířový vlak umístěný v parku jako památku na Slovenské národní povstání. Děti zde dostanou rozchod na prozkoumání města a nákup suvenýrů. Odpoledne nás čeká stoupání ke zřícenině Pustý hrad. Odtud se nám naskytne překrásný výhled na Zvolen a řeku Hron. Odvážlivci budou moci na vrcholku přenocovat pod širým nebem.

7. den: Předposlední den je věnován závěrečnému dobrodružnému výletu, a proč dobrodružnému? Vláčkem se vydáme do vesničky Hronská Dúbrava odkud se vypravíme po téměř zmizelé zelené turistické značce na zříceninu hradu Šášov. Na nádraží obdržíte mačetu, abyste si mohli klestit cestu... Romantici mohou večer sledovat západ slunce na zřícenině hradu Šášov, která je od kempu téměř co by kamenem dohodil. Následuje slavnostní táborový oheň, opékání buřtíků a nakonec reflexe.

8. den: Ráno sbalíme tábor, umyjeme si ešusy a vydáme se vláčkem na dlouhou cestu do České Republiky. Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách. Ve vláčku se rozhodně nebudeme nudit, budeme mít kytaru a na notebooku si promítneme fotky, které jsme nafotili během tábora.

Poznámky: Veškeré uvedené výlety a vstupy do objektů (hrady, muzea, úzkokolejná železnice, skanzen) jsou zahrnuty v ceně tábora. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit program tábora s ohledem na aktuální počasí a fyzický a psychický stav účastníků tábora.

Upozornění: Program je po fyzické a psychické stránce náročný. Dítě musí ujít alespoň 20 km za jakéhokoliv počasí, přečkat špatné počasí na řece i ve stanu, apod. Hlavním cílem tábora je zejména posun frustrační tolerance, neboli odolnosti vůči zátěži. Děti se budou podílet na všech činnostech – vaření, stavbě tábora, organizaci výletu, apod.

Cena

turnus termín cena sleva*
I. turnus 8. 7. – 15. 7. 2017 3 290 Kč 2 990 Kč
II. turnus 15. 7. – 22. 7. 2017 3 290 Kč 2 990 Kč
III. turnus 5. 8. – 12. 8. 2017 3 290 Kč 2 990 Kč
*Cena snížena při zaslání přihlášky do 15. 3. 2017

Cena zahrnuje: dopravu zavazadel i osob při přesunech mezi výchozími a cílovými body, zapůjčení tábornického vybavení, ubytování v kempech, stravování, instruktory, vstupenky, odměny, dopravu z České Republiky na Slovensko a zpět.

Doprava na místo: Vlakem z Prahy (podrobnosti).

Upozornění, pro nástup na tábor je povinné:

 • mít sjednané cestovní pojištění - minimálně v rozsahu celkového krytí léčebných výloh 1,5 mil. Kč.
 • mít občanský průkaz, nebo cestovní pas.
 • 

  Přihlašuji se na tábor

  O táboru
  Zákonný zástupce
  Účastník
  Kontrola proti robotům
  Vaše dotazy *Přihláška je pro nás závazná teprve po uhrazení zálohy, nebo zaslání tištěné přihlášky (informace obdržíte po odeslání této přihlášky).