Karlštejn

Gotický skvost jihozápadně od Prahy vystavěný Karlem IV. pro uložení královských pokladů, zejména říšských korunovačních klenotů, se nejmenuje jinak než Karlštejn. Již Jan Ámos Komenský přišel s tzv. zlatým pravidlem didaktiky – zásadou názornosti ve výchovně-vzdělávacím procesu – přijeďte prožít hodinu dějepisu přímo „do terénu“. Na výběr je celkem ze dvou prohlídkových okruhů: soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.; posvátné prostory hradu včetně Kaple sv. Kříže. Možností je rovněž vyhlídka z Velké věže. Součástí nabízené akce je i pěší výlet k vápencovým lomům, na Malou a Velkou Ameriku. Doprava od školy a zpět je zajištěna klimatizovanými autobusy. Součástí balíčku je i občerstvení na cestu zpět a služby průvodce a animátora naší společnosti.

Příklad

  • škola z Prahy
  • 30 žáků
  • 2 pedagogové
  • doprava klimatizovaným autobusem
CENA: 460 Kč na žáka

Cenová kalkulace obsahuje

  • instruktora naší společnosti
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • vstupné a tématický program Karlštejn
  • 2 pedagogy zcela zdarma
  • dárek všem účastníkům akce

Cena pro vás

V případě zájmu vytvoříme cenovou kalkulací z města kde sídlí vaše škola a na vámi zvolený počet žáků.

Objednávka, poptávka