Objednávka, poptávka

Vodácké kurzy

Můžeme zajistit

 • licencované instruktory vodní turistiky (1 instruktor na 5 plavidel)
 • půjčení vodáckého vybavení
 • zapůjčení stanů, spacáků a karimatek
 • převoz zavazadel během splouvání řeky
 • stravování během kurzu
 • cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu
 • fotografování účastníků
 • ubytování v kempech
 • doprovodný zážitkový program (nízké lanové, střelecké aktivity, aj.)
 • a mnoho dalšího ...
CENY JIŽ OD 140 Kč za osobu na den!

Zdarma

 • 1 pedagogický pracovník na 10 dětí
 • fotografování
 • zapůjčení stanů
 • naplánování trasy
 • jedna společná snídaně

Příklady z nabídky


Informace o ceně

Cena je pro každou naší akci individuální. V našem objednávkovém formuláři uveďte, které naše služby chcete využít, a podle toho spočítáme cenu tak, aby byla pro vás co nejvýhodnější. S naší nabídkou vás kontaktujeme ještě dnes!

Vždy platíte pouze za skutečně využité služby, které si od nás objednáte.

TOP Garance nejnižší ceny: Najdete-li výhodnější nabídku od konkurence, neváhejte nás o ní informovat. Jsme připraveni Vám cenový rozdíl dorovnat a nabídnout Vám další výhody tak, aby byla výhodnější právě naše nabídka.

ZDARMA: 1 pedagogický pracovník na 10 dětí; fotografování a natáčení během konání kurzu; zapůjčení stanů a jiného tábornického vybavení; jedna společná snídaně u kurzů minimálně na 3 dny; naplánování trasy, příprava programu a další

Podrobný popis nabídky

Půjčení vodáckého vybavení

Zapůjčit vám můžeme všechny typy plastových i nafukovacích plavidel. Na kurzech se nejčastěji plavíme na nafukovacích kánoích typu Pálava, nebo na plastových kánoích typu Vydra nebo Samba. S mladšími účastníky se nejčastěji plavíme na nafukovacích raftech Colorado. Samozřejmostí je zapůjčení bezpečnostních plovacích vest, pádel a barelů na osobní věci.

Půjčení tábornického vybavení

Znáte ty chvíle, kdy za vámi přijde některý z vašich žáků a sdělí vám, že nemá stan nebo spacák? Nyní ho už nemusíte odbýt slovy, aby si spacák půjčil od známých, nebo si koupil stan. Veškeré vybavení vám zdarma zapůjčíme! Už žádné mačkání se se stany a kotlíky ve vlaku! Zapůjčit vám můžeme stany (pro 6 i 3 osoby), velký přístřešek z celty pro 25 osob, plynové vařiče, nádobí, spací pytle, karimatky i vojenské jídelní misky. Samozřejmostí je stůl nebo lavičky k ohni. Dále sekyrky a pily na nařezání dřeva k večernímu táboráku a mnoho dalšího.

Přeprava zavazadel během splouvání řeky

Během konání vodáckého kurzu zajišťujeme přepravu osobních zavazadel naší dodávkou. Nemusíte se tedy s vašimi věcmi „vláčet“ na vodě a riskovat tak jejich „utopení“. Do zapůjčených barelů si tak můžete uložit pouze to nejnutnější (peněženka, pláštěnka a věci na převlečení).

Instruktoři vodní turistiky

Pořádáte-li školní vodácký kurz je vhodné zajistit na této akci přítomnost vyškolených instruktorů vodní turistiky. Ačkoliv se mnozí domnívají, že školní vodácký kurz nelze bez přítomnosti těchto osob uspořádat, Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy minimální potřebnou kvalifikaci osob působících na kurzu jako dozor nezmiňuje. Přesto je vhodné přítomnost těchto instruktorů na kurzu zajistit. Naši instruktoři disponují nejenom patřičnou licencí, ale především znají bezpečnostní zásady splouvání řeky a v případě ohrožení života dítěte dokáží poskytnout profesionální záchranu a první pomoc, což učitel „laik“ nemusí zvládnout. Navíc znají potřebnou metodiku k pořádání takových akcí a dokáží děti nejenom naučit základní ovládání plavidla, ale i naučit se řeku tzv. „číst“.

Stravování a pitný režim

Po celou dobu konání kurzu můžeme zajistit společné stravování. Nejčastěji se jedná o společné snídaně formou švédských stolů (k dispozici je marmeláda, med, máslo, sýr i salámy, dále teplý nápoj) a společné večeře, které připravujeme společně s žáky na ohni. Takový tradiční guláš uvařený na ohni v kotlíku chutná vždy nejlíp. Možnost je rovněž zajistit stravování v přilehlých restauračních zařízeních formou polopenze. Pitný režim je zajištěn 24 hodin denně. Žáci mají možnost si pití vždy dočepovat. Zdarma vám připravíme jednu snídani u kurzů, které trvají alespoň tři dny.

Ubytování ve stanech i chatkách

Na našich kurzech či výletech býváme ubytovaní nejčastěji ve vodáckých kempech, kde žáci spí ve vlastních nebo námi zapůjčených stanech, případně v chatkách. Budete-li si přát, ubytování Vám zajistíme. Díky dlouhodobému působení na českých řekách disponujeme i mnohými slevami pro skupiny. Nabídnout vám můžeme i nocleh na tábořištích, kde se běžné skupiny ubytovat nemohou. Výhodou je tak klidná a soukromá atmosféra. Jedná se například o ubytování U Milana za Českým Krumlovem apod.

Fotografování vašich žáků

Z každé akce zasíláme pedagogům a žákům na společný e-mail odkaz na stažení balíčku fotek z proběhlé akce. Naši instruktoři během konání kurzu budou vaše děti zdarma fotit i natáčet. O památku na tento kurz tak máte předem postaráno.

Doprovodný zážitkový program

Naše společnost vám může nabídnout i doplňkový program mimo základní cenu. Jedná se například o nízké lanové aktivity pod dohledem licencovaných instruktorů, střelecký den (luk, vzduchovka, foukačka, pistole apod.), odpolední návštěva místních zajímavostí (např. Grafitový důl či pivovar v Českém Krumlově, klášter Sázava, hrad Rábí apod.).

Zdravotník zotavovacích akcí

Přítomnost zdravotníka zotavovacích akcí není zákonnou podmínkou pro pořádání vodáckého kurzu, jehož délka nepřesahuje pět dní, přesto není jeho přítomnost na vodácké akci na škodu. Naši zdravotníci rovněž disponují patřičnou kvalifikací dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. V případě úrazu disponují vybavenou lékárničkou naši instruktoři vodní turistiky, kteří rovněž znají zásady první pomoci. V případě nutnosti převozu žáka do nemocnice máme k dispozici doprovodné vozidlo.

Objednávám, poptávám vodácký kurz

Kontaktní informace
Požadavky
Plavba
Vaše dotazy
O akci
Program
Doprava
Kontrola proti robotům