Formulář

Pro uchazeče

Popis pracovních pozic

Na této stránce uvádíme nabídku a charakteristiku jednotlivých pracovních pozic na školních akcích pořádaných naší společností. Tým našich pracovníků je výběrový. U každého uchazeče o pracovní pozici posuzujeme zda splňuje námi stanovené požadavky pro výkon dané funkce (věk, vzdělání, teoreticko-praktické znalosti, záliby, a podobně) a jeho motivaci. Všichni naši pracovníci (nováčci) prochází supervizní podporou a interními školeními. Během roku konáme pro pracovníky i řadu zážitkových kurzů – zaměřených na sebezkušenostní rozvoj. Každý pracovník je proškolen ze zásad bezpečnosti práce a je povinnen dodržovat etický kodex společnosti Novach s.r.o.

Požadujeme

Nabízíme

Zdravotník

Zdravotník zotavovacích akcí dbá na zdravotní stav všech účastníků, provádí preventivní kontroly, vede zdravotnickou dokumentaci (např. zdravotnický deník), spolupracuje s případnou kontrolou z KHS, poskytuje první pomoc, podílí se na sestavování jídelníčku. Zdravotník musí být k dispozici 24 hodin denně. V případě vážné nemoci nebo úrazu doprovází účastníka akce ke smluvně zajištěnému praktickému lékaři, případně do nejbližší nemocnice s pohotovostní ambulancí.

Vedoucí vychovatel

Vedoucí vychovatel dohlíží a zodpovídá za chod akce, vykonává přímou výchovnou činnost obvykle od oběda do večerky (cca od 13 do 22 hodin), kdy s dětmi realizuje konkrétní program (iniciační a týmové hry, sportovní aktivity, lanové aktivity, večerní programy, apod.). Materiál (pomůcky, sportovní potřeby, aj.) na jednotlivé hry je zajištěn ze strany naší společnosti.

Vychovatel (animátor - instruktor)

Vychovatel vykonává přímou výchovnou činnost obvykle od oběda do večerky (cca od 13 do 22 hodin), kdy s dětmi realizuje konkrétní program (iniciační a týmové hry, sportovní aktivity, lanové aktivity, večerní programy, apod.). Materiál (pomůcky, sportovní potřeby, aj.) na jednotlivé hry je zajištěn ze strany naší společnosti

Noční vychovatel

Zajišťuje dozor v nočních hodinách, tj. obvykle od večerky do budíčku. V případě potřeby doprovází účastníky ke zdravotníkovi akce. Před večerkou zajišťuje klid na chotbách; dbá zejména na to, aby bylo každé dítě ve svém pokoji, ráno organizuje budíček a odchod na snídani.

Instruktor vodní turistiky

Přebírá odpovědnost nad průběhem vodáckého kurzu nebo výletu. Vede odborné školení před začátkem plavby (ovládání lodi, způsoby pádlování, bezpečnostní zásady jízdy, apod.) a provádí praktický výcvik. Během konání kurzu zařazuje týmové a iniciační hry nebo zábavné soutěže. Instruktor vodní turistiky koordinuje splouvání nebezpečných úseků a sjíždění jezů, v případě potřeby poskytne záchranu házečkou.

Instruktor lyžování

Zajišťuje praktickou i teoretickou výuku lyžování na zimních kurzech. V případě potřeby pomáhá při realizaci animačního programu.

Instruktor snowboardingu

Zajišťuje praktickou i teoretickou výuku snowboardingu na zimních kurzech. V případě potřeby pomáhá při realizaci animačního programu.

Instruktor lezení na umělé stěně

Zajišťuje praktickou i teoretickou výuku lezení na umělé stěně. Instruktor zařazuje v průběhu akce různé týmové a iniciační hry na rozvoj důvěry, spolupráce a komunikace. Istruktor dbá na bezpečnost všech účastníků kurzu. Potřebné vybavení je zajištěno ze strany naší společnosti, za jeho nepoškozenost odpovídá instruktor.

Formulář pro zájemce o práci Novach

Uchazeč
Praxe a zájmy
Zájem o pozici
Vaše dotazy